Αύριο η πρώτη δόση του οικογενειακού επιδόματος σε 670.000 δικαιούχους

Αύριο η πρώτη δόση του οικογενειακού επιδόματος σε 670.000 δικαιούχουςΤο ποσό των 136,9 εκατομμυρίων θα αποδεσμευτεί αύριο για την πρώτη δόση του οικογενειακού επιδόματος σε εκατοντάδες χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη...
χώρα.Η πρώτη δόση αφορά την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο και θα αποδοθεί συνολικά σε 669.702 δικαιούχους

Το ποσό για κάθε δικαιούχο είναι άμεσα συνδεδεμένο με το εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών Το ποσό της προκαταβολής θα είναι ίσο με αυτό που θα λάμβανε ο δικαιούχος για το πρώτο τρίμηνο με βάση τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Ε1 που υπέβαλε το προηγούμενο έτος.

Στην περίπτωση όμως που δεν έχει υποβληθεί αίτηση Α21 τότε τα ποσά της πρώτης δόσης αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.Όσοι υπέβαλαν αίτηση την περσινή χρονιά πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία, συμπληρώνοντας στο Α21 τυχόν αλλαγές που εμφανίζουν τα στοιχεία τους.

Σχόλια