Δημόσιος υπάλληλος «γλίτωσε» το χρέος σε πέντε τράπεζες

Δημόσιος υπάλληλος «καθάρισε» με πέντε τράπεζεςΔανειολήπτη, ο οποίος ήταν χρεωμένος σε πέντε τράπεζες (εφτά τραπεζικά προϊόντα), δικαίωσε το Ειρηνοδικείο...
Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών Κρήτης, ο δανειολήπτης είχε συνολική οφειλή προς τις τράπεζες που ανερχόταν στις 40.872,95 ευρώ. Το Ειρηνοδικείο αποφάσισε να «κουρευτεί» το χρέος του κατά ποσοστό 77% και να καταβάλει δόσεις για μια τετραετία ολικού ποσού 9.600 ευρώ, για δε το υπόλοιπο -αφού τηρηθεί η υποχρέωσή αυτή- ο δανειολήπτης απαλλάσσεται.

Στην ανακοίνωσή της η Ένωση γνωστοποιεί πως ο δανειολήπτης είναι δημόσιος υπάλληλος, αορίστου χρόνου, 46 ετών, άγαμος, χωρίς παιδιά. Το εισόδημα που διαθέτει προέρχεται από τον μισθό του και μόνο, ο οποίος έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη, φθάνοντας τον Φεβρουάριο του έτους 2013 στο ποσό των 858,00 ευρώ. Η οικονομική κατάσταση του εν λόγω καταναλωτή δεν αναμένεται να βελτιωθεί λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας και ενόψει του μεσοπρόθεσμου που αναμένεται να ψηφιστεί (2015-2018), σύμφωνα με την Ένωση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ο αιτών:
α) Δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία, ούτε κατοικία την οποία αιτεί να διασώσει, αντιθέτως μάλιστα διαμένει σε μισθωμένη κατοικία όπου καταβάλλει μηνιαίο μίσθωμα 250,00ευρώ.
β) έχε στην κατοχή του, το 50% ενός Ι.Χ εξ αδιαιρέτου του οποίου η κυριότητα ανήκει στην πωλήτρια εταιρεία,
γ) Είναι συγκύριος ενός Ι.Χ σε ποσοστό 1/2 με τον αδελφό του.

«Το Δικαστήριο του Ρεθύμνου, παρά την άρνηση των πιστωτριών Τραπεζών οι οποίες προέβαλλαν τις ενστάσεις (αοριστίας, καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος, δόλιας περιέλευσης κ.λ.π) αφού έλαβε υπόψη του, τα πάσης φύσεως εισοδήματα του δημοσίου υπαλλήλου, καθώς και τις βασικές ανάγκες αυτού, τη δυσκολία προοπτικής βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του, έκρινε και όρισε μηνιαία δόση 200 ευρώ, συμμέτρως διανεμόμενο μεταξύ των πιστωτών του και για χρονική περίοδο τετραετίας δηλαδή στο τέλος της τετραετίας ο δανειολήπτης θα έχει καταβάλλει μόνο 9.600 ευρώ από το συνολικό ποσό της οφειλής των 40.872,95 ευρώ, δηλαδή θα απαλλαχθεί του ποσού των 31.272.95 ευρώ. δηλαδή θα έχει «κουρευτεί» το χρέος του κατά 77%», σημειώνει η Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Κρήτης.

Σχόλια