Μαθητές με μεγάλους γενικούς μέσους όρους στα Γενικά Λύκεια δεν προάγονται

Μαθητές με μεγάλους γενικούς μέσους όρους στα Γενικά Λύκεια δεν προάγονταιΜαθητές με μέσο όρο μαθημάτων αρκετά πάνω από τη βάση παραπέμπονται σε εξετάσεις το Σεπτέμβριο. Οι εν λόγω μαθητές πληρούν την προϋπόθεση που...
αναφέρει ότι για την προαγωγή και απόλυση των μαθητών στην Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός βαθμός προαγωγής ίσος ή ανώτερος του δέκα (10) ωστόσο δεν πληρούν τη δεύτερη προϋπόθεση που ορίζει βαθμός ετήσιας επίδοσης σε κάθε διακριτό διδακτέο αντικείμενο − κλάδο των μαθημάτων «Ελληνική Γλώσσα» και «Μαθηματικά» τουλάχιστον δέκα (10) και σε καθένα από τα υπόλοιπα μαθήματα τουλάχιστον οκτώ (8).

Το newsbeast.gr επικοινώνησε με εκπαιδευτικούς σχολείων και μας αναφέρθηκε ότι πράγματι υπάρχουν περιπτώσεις μαθητών που παραπέμπονται σε εξετάσεις το Σεπτέμβριο αν και ο μέσος όρος τους είναι 15 ακόμα και παραπάνω. Για παράδειγμα υπήρχε μαθητής με μέσο όρο 15 ο οποίος είχε βαθμολογία στη Γεωμετρία 9. Ο μαθητής αυτός δεν προάγεται, μας είπε εκπαιδευτικός, αλλά παραπέμπεται σε εξετάσεις το Σεπτέμβριο οπότε και θα πρέπει να γράψει 10.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διευκρίνιση που έστειλε η ομάδα του myschool για τις «Φυσικές Επιστήμες» περιόρισε τον αριθμό των μαθητών που παραπέμπονται σε εξετάσεις το Σεπτέμβριο.

Όπως έχει γράψει newsbeast.gr αν ένας μαθητής σε ένα από τα κλαδικά μαθήματα (Φυσική, Χημεία, Βιολογία) έχει βαθμό κάτω από το 8 αλλά ο βαθμός του μαθήματος "Φυσικές Επιστήμες" (που προκύπτει από τα 3 κλαδικά μαθήματα) είναι πάνω από το 8 , τότε ο μαθητής προάγεται στο συγκεκριμένο μάθημα.

Τα ποσοστά των μαθητών που παραπέμπονται σε τουλάχιστον ένα μάθημα βρίσκεται στο 20-25 % στα Γενικά Λύκεια ενώ οι περισσότεροι μαθητές παραπέμπονται σε γεωμετρία, αρχαία, άλγεβρα καθώς ακόμα και με βαθμολογία 9.9 οι μαθητές θα πρέπει να εξεταστούν εκ νέου το Σεπτέμβριο. Στα ΕΠΑΛ, ο κ. Παταρίδης της ΟΛΜΕ έχει αναφέρει στο newsbeast.gr ότι η αποτυχία σε τουλάχιστον ένα μάθημα φθάνει στο 40%. Βέβαια στα ΕΠΑΛ ο μαθητής προάγεται αν έχει Γενικό Μέσο Όρο 10 ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθημάτων κάτω από τη βάση.

Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιο του, που υπογράφει ο κ. Δερμεντζόπουλος, ζήτησε στοιχεία των βαθμολογικών επιδόσεων των μαθητών της Α Λυκείου των ετών 2012-2013 και 2013-2014 προκειμένου μέσα από τη σύγκριση των στοιχείων να εξαχθούν συμπεράσματα και ακολούθως να γίνουν βελτιώσεις αφού η Τράπεζα Θεμάτων δεν πρόκειται να καταργηθεί.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι ο αριθμός των μαθητών που παραπέμπονται στις εξετάσεις του Σεπτεμβρίου είναι μεγαλύτερος συγκριτικά με το 2012-2013 καθώς τότε οι μαθητές προάγονταν αν είχαν γενικό μέσο όρο 9,5. Πλέον ο μεγάλος Γενικός Μέσος Όρος δεν εξασφαλίζει την προαγωγή όπως στο παρελθόν. Χαρακτηριστικά τα όσα ίσχυαν για την προαγωγή των μαθητών τα προηγούμενα χρόνια καθορίζονταν από το ΠΔ60/2006 που ανάφερε τα εξής:

Για την προαγωγή των μαθητών απαιτείται Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.)τουλάχιστον εννέα και πέντε δέκατα (9,5). Στην περίπτωση που ο Γ.Μ.Ο. του μαθητή είναι μικρότερος του 9,5, ο μαθητής παραπέμπεται σε ειδική εξεταστική περίοδο το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους, στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος του 9,5. (Π.Δ. 60/2006 -άρθρο 32 - παρ. 1 & 2.

Με βάση τα μέχρι στιγμής στοιχεία είναι πιθανές οι τεχνικές αλλαγές στην Τράπεζα Θεμάτων οι οποίες και θα αποφασιστούν μετά την εξέταση των βαθμολογικών επιδόσεων.

Σχόλια