Θεσσαλονίκη: Επικίνδυνο για την υγεία το νερό στην περιοχή "ΥΦΑΝΕΤ"

Από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Μ.Ε.Θεσσαλονίκης της Π.Κ.Μ. ανακοινώνεται ότι, όπως προκύπτει από τα...
αποτελέσματα εργαστηριακής εξέτασης του νερού που λήφθηκε με δειγματοληψία από την πηγή που βρίσκεται στην περιοχή του «ρέματος ΥΦΑΝΕΤ» στην οδό Παπάφη του Δήμου Θεσσαλονίκης, το νερό κρίνεται ως «μη κανονικό και μη ασφαλές» και συνεπώς ακατάλληλο προς πόση και επικίνδυνο για την υγεία αυτών που το καταναλώνουν.

Συγκεκριμένα, διαπιστώνεται ότι η περιεκτικότητά του σε νιτρικά υπερβαίνει κατά πολύ την ανώτατη παραμετρική τιμή που προβλέπει η νομοθεσία.Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή ενδεχομένως χρησιμοποιείται ως πόσιμο από δημότες και κατοίκους της περιοχής, εφιστούμε την προσοχή του κοινού για τη μη κατανάλωση νερού από την παραπάνω πηγή (βρύση).

Επισημαίνεται ότι η υπηρεσία έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με το θέμα και έχουν γίνει επανειλημμένες δειγματοληψίες με τα ίδια αποτελέσματα αναλύσεων. Έχουν δε τοποθετηθεί κατά καιρούς ειδικές πινακίδες για την απαγόρευση πόσης του νερού, οι οποίες όμως για άγνωστους λόγους απομακρύνονται ή καταστρέφονται από περιοίκους ή διερχόμενους.

Σχόλια