Ανακαλούνται από την ελληνική αγορά 670 Opel Corsa

Ανακαλούνται αυτοκίνητα Opel Corsa τέταρτης γενιάς (D) από την GM EΛΛΑΣ Α.Ε., γενική εισαγωγέα των αυτοκινήτων στην εγχώρια αγορά, σε...
συνεργασία με το Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Ποιότητας.

Πρόκειται για 670 Opel Corsa στα οποία ενδέχεται, υπό συγκεκριμένες συνθήκες και σε συνδυασμό με την πάροδο του χρόνου, να προκληθεί μερική ή ολική θραύση του ακραξονίου, εξαιτίας παρέκκλισης κατά τη διαδικασία χύτευσης, παρότι μέχρι τώρα δεν έχει αναφερθεί καμία περίπτωση ατυχήματος, που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο θέμα.

Οι ιδιοκτήτες των προς ανάκληση οχημάτων θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά και με συστημένες επιστολές για τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν, ώστε να γίνουν οι απαραίτητοι προληπτικοί έλεγχοι και, εάν απαιτηθεί, οι απαραίτητες διορθωτικές εργασίες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Οι καταναλωτές που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της εταιρείας GM EΛΛΑΣ Α.Ε. στο τηλέφωνο 210 6164700.

Σχόλια