Το νέο δόγμα της Εφορίας: Ό,τι δε δηλώνεται, κατάσχεται…

Ό,τι δε δηλώνεται, κατάσχεται…Δρακόντεια μέτρα και ποινές για τους φοροφυγάδες σχεδιάζει η κυβέρνηση, στα οποία περιλαμβάνεται ακόμη και η κατάσχεση αδήλωτων περιουσιακών...
στοιχείων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

Η πάταξη της φοροδιαφυγής αποτελεί και το διαπραγματευτικό όπλο της κυβέρνησης με τους ευρωπαίους εταίρους, σε μια προσπάθεια να τους πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει τον κεντρικό άξονα ενός νέου μεταρρυθμιστικού προγράμματος.

Στα σενάρια που εξετάζονται για την πάταξη της φοροδιαφυγής είναι, ακόμη και η κατάσχεση αδήλωτων περιουσιακών στοιχείων, αφού προηγουμένως δοθεί η δυνατότητα στους φορολογούμενους να δηλώσουν όλη τους την περιουσία, κινητή και ακίνητη, στο περιουσιολόγιο. Δηλαδή αν κάποιος δεν δηλώσει στο περιουσιολόγιο κάποιο ακίνητο ή επενδυτικά προϊόντα, η εφορία θα μπορεί άμεσα να τα κατάσχει.

Επί της ουσίας η φορολογική δήλωση θα αποτελεί και υπεύθυνη δήλωση για τα εισοδήματα που αναγράφονται σε αυτήν.

Ένα από τα σενάρια που έχει επεξεργαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με την «Καθημερινή», προβλέπει ότι:
Κάθε αλλαγή της περιουσιακής κατάστασης των φορολογούμενων πρέπει να αποδεικνύεται από νόμιμο παραστατικό και να δικαιολογείται από τα εισοδήματά τους, όπως αυτά αποτυπώνονται στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Με το ετήσιο εκκαθαριστικό υπολογίζεται και το κεφάλαιο που μεταφέρεται για τα επόμενα χρόνια, ώστε να δικαιολογηθεί οποιοδήποτε τεκμήριο.

Όσοι λαμβάνουν έσοδα –εισόδημα ή μισθό από το ελληνικό Δημόσιο υπογράφουν σχετική υπεύθυνη δήλωση, από την οποία το Δημόσιο έχει τη δυνατότητα (με προσαύξηση έως 100%) να εισπράξει από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων τους τη διαφορά μεταξύ των ποσών που δικαιολογούν οι φορολογικές τους δηλώσεις και όσων όχι.

Όσοι υπάγονται στη δικαιοδοσία του φορολογικού συστήματος της Ελλάδος εξουσιοδοτούν (με την ετήσια φορολογική τους δήλωση) το Δημόσιο να δεσμεύει οποιαδήποτε κατάθεση, επενδυτικό προϊόν, συμμετοχή σε εταιρεία κ.λπ. διαπιστωθεί οποτεδήποτε στο εξωτερικό, χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι φορολογικέςυπηρεσίες της Ελλάδας για την ύπαρξή τους. Η δέσμευση ακυρώνεται μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι τα συγκεκριμένα χρήματα προέρχονται από θετικό υπόλοιπο φορολογικής δήλωσης.

Κέρδη από Λαχεία, ΟΠΑΠ κ.λπ. μπορούν να καλύψουν «πόθεν έσχες» μόνο αν έχει ονομαστικοποιηθεί το σχετικό δελτίο κατά την αγορά του.
Οι τράπεζες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι θεματοφύλακες επενδυτικών προϊόντων κ.λπ. υποχρεώνονται να ενημερώνουν τις φορολογικές υπηρεσίες (όταν τους το ζητούν) με ειδική ηλεκτρονική φόρμα:
- Την ίδια ημέρα, για τα υπόλοιπα των τραπεζικών καταθέσεων
- Εντός 10 ημερών, για αρχεία που είναι σε ηλεκτρονική μορφή
- Εντός 30 ημερών, για αρχεία που δεν είναι σε ηλεκτρονική μορφή

Σχόλια